Alles is uitdrukking van Geest

Er is één Geest, één ondeelbaar universeel Bewustzijn: Liefde die Zich openbaart in de schepping.

Het Ene ongeopenbaarde Bewustzijn, ook wel Bron genoemd, is de Drie-eenheid van Zijn: Vader-Zoon-Heilige Geest als het scheppende beginsel van het Universum.

"De Bron…. Licht…. Liefde…. harmonie…. en in die totale harmonie….. ik zou haast zeggen… is een gevoel van extase! En in die extase ligt een verlangen…. een verlangen tot creatie…. En ín dat verlangen volgt als het ware een explosie van Licht, die uiteenspat in alle kleuren van de regenboog, in zich dragend een volmaakte klank, een volmaakte kleur… en ik vorm mijzelf lichamen… een zielenlichaam en ik daal af… terwijl lichaam na lichaam wordt gebouwd… naar de aarde. Ik weet van die eenheid, ik weet van die harmonie, ik weet van die volmaakte klank, ik weet van het verlangen, de wil tot creatie. En dan begint het leven op aarde."

Tekst uit One Source Principle, blz. 36 - Diny van den Arend (28-09-2002) 

ISBN /EAN 978-90-818782-0-3

 

Een aantal jaren geleden richtte ik mij op de vraag hoe dat Ene bewustzijn Zichzelf kan openbaren, ervaringen op kan doen in de materie en deze ervaringen deelt met Zichzelf. Ik begreep toen dat het een bewustzijnsspel is waarin het geïndividualiseerde zelf allerlei rollen vervult en wisselend reageert vanuit het vader-, moeder- of kind zijn.

De universele Geest wil zich manifesteren in de stof en daarmee Zichzelf leren kennen. De realisatie daarvan verloopt via een Universeel Stappenplan. Het is een proces van Spirituele Integratie: het 12-voudig Pad van Zelfrealisatie, gebaseerd op kosmische wetten.

Geest drukt zich uit in de ziel - het christusbewustzijn / de middelaar – en tracht d.m.v. haar instrument - de persoonlijkheid - integratie te bewerkstelligen van Geest en materie.

De persoonlijkheid speelt een rollenspel om zich bewust te worden wie hij ten diepste Is. Door het spelen van dit rollenspel wordt richting gegeven aan de scheppingsenergie. De ziel kan via haar instrument - de persoonlijkheid - ervaring opdoen in de materie en kan de persoonlijkheid ertoe brengen om zich op het diepste punt open te stellen voor Geest. Dan begint de weg terug naar het ervaren van eenheid en wordt de vrucht van de ervaring gedeeld met Geest, ons Bron-Zelf.

Door herkennen, erkennen en acceptatie van de overlevingsstrategieën, die geleid hebben tot een negatieve creatiespiraal, kan er een omvatting in bewustzijn en overstijging in Liefde van het lager zelf plaatsvinden.