Behandelwijze

Ons persoonlijk zelf kent verscheidene lagen van bewustzijn: de fysieke laag, de emotionele of astrale laag en de mentale laag. Daarboven liggen de spirituele lagen. Ons hart is de middelaar daartussen, zodat ‘boven’ ‘beneden’ ervaren kan worden. Door de liefde, de energie van ons Hart, kunnen de persoonlijkheidslagen worden overstegen. Aangestuurd door de Geest vindt ordening plaats van die onderliggende lagen en licht de oorspronkelijke blauwdruk op.

Onze behandelwijze, Spirituele Integratie, begeleidt en ondersteunt de fasen van het integratieproces van Geest in materie, ons lager zijn, via het doorlopen van het Universele 12-voudig Pad van Zelfrealisatie.

Meditatieve afstemming vormt een belangrijke basis. Verder kan er gebruik worden gemaakt van een gesprek en eventueel een energetische behandeling worden aangereikt, al dan niet met gebruikmaking van universele symbolen die drager zijn van het betreffende bewustzijnsniveau wat tot werkzaamheid wil worden gebracht. Samen vormt dit één geheel. Vanuit de afstemming in Eenheid licht de oorspronkelijke Geestelijke blauwdruk op.

In het gesprek wordt samen met de hulpvrager gekeken naar de hulpvraag en onderliggende rode draad. De behandeling is een energetische bevestiging van de innerlijke keuze die is gemaakt om tot transformatie te komen van de gehechtheden en emotionele gebondenheden.

Er zijn verscheidene behandelingen, die samen stapsgewijs één energetische behandeling vormen.

De ‘sleutel in het hart’ kan echter alleen worden gehanteerd door de eigen ziel, dus niet door een hulpverlener of door de persoonlijkheid. De ziele-energie, de liefde, kan weer gaan stromen, waardoor transformatie kan plaatsvinden.

Het doel is altijd een hulpvrager te brengen bij wie HIJ IS, zodat van binnenuit de energie weer stroomt en de volgende stap op het Pad. gezet kan worden.

 

De drie vragen in het zielehart

Van lieverlee neem je waar dat je zielehart je drie vragen stelt:

Vraag 1: erken je de christus?

vraag 2: ben je bereid om liefde te ontvangen?

Vraag 3: ben je bereid om de liefde te aarden, te delen met anderen?

 

Je bereidheid is de toegang

Verwacht geen stem die tot jou spreekt en je die vraag stelt. Veelal is het een energie vanuit het hartbewustzijn, die voelbaar is als aandrijvende kracht. Door jouw antwoord, dat je geeft in je hart, komt er beweging. Pas daarna komt het besef dat het een vraag was en dat er een keuzemoment was.

Het antwoord dat je geeft kan niet enkel een gevoel zijn, of mentaal worden gegeven. Wanneer Je het antwoord vanuit kennis weet en begrijpt, dient het verbonden te zijn met de doorleving in je gevoel, dus een antwoord vanuit hart en ziel.