12-voudig Universele Pad  (Pad van 3x4)

Het 12-voudig Universele Pad van Zelfrealisatie kun je onderverdelen in drie fases van bewustwording: op het bewustzijnsniveau van persoonlijkheid, ziel en Geest. Deze drie bestaande bewustzijnslagen vertegenwoordigen op een bepaalde manier de oorspronkelijke ongeopenbaarde Drie-eenheid: Vader-Zoon-Heilige Geest. Iedere bewustzijnslaag is daarmee op dat betreffende niveau een afspiegeling van de Bron.

Holisme

"Uitgangspunt is de Wet van Eenheid. De essentie van holisme is dat elk ‘geheel (holon)’ verbonden is met elk ander geheel. Elk geheel is een deel van een groter geheel en heeft een eigen functie in dit grotere geheel. Het kleinste deel is informatiedrager van het totaal. Dit totaal wordt omschreven als het ‘universeel’ of ‘goddelijk bewustzijn’ of als het ‘veld van creatie’. Precies zoals een druppel water deel is van een oceaan en elke waterdruppel de eigenschappen bevat van de totale oceaan." ( http://www.opleiding-vsg.nl/introductie/spiritueel-kader.html )

Je kunt een vergelijking maken met fractals. Wikipedia geeft aan dat een Fractal een meetkundige figuur is die zelfvergelijkend is, d.w.z. opgebouwd is uit delen die min of meer gelijkvormig zijn met de figuur zelf. Wanneer je op een heel klein puntje van de afbeelding inzoomt, zie je dezelfde afbeelding tevoorschijn komen. Een bekende fractal is de Mandelbrotfractal. Een ander voorbeeld is de Sierpinski Driehoek. Deze is helemaal opgebouwd uit kleine en grote driehoeken. 

Getal 3

Het Ene Bewustzijn is een Drie-eenheid en manifesteert zich in de schepping, staat dus in relatie tot de oorspronkelijke Drie-eenheid. De invulling en uitdrukking van deze manifestatie, via de mens, is echter individueel verschillend.

Getal 4

De invulling en uitdrukking van de aarding van de manifestatie, gebeurt middels de vier elementen: vuur, lucht, water, aarde. Zij zijn de bouwstenen van het universum. Deze elementen zijn voortgekomen uit het overkoepelend vijfde element: ether, die tevens de 4 elementen omvat. Dus het element ether overstijgt de 4 elementen en maakt creatie mogelijk.

In het leven is er tevens is een indeling aan te geven volgens de seizoenen in een jaarcyclus en een indeling in levensfasen. Je ziet de werking van de elementen terugkomen in de jaarcyclus van de seizoenen en in de levenscyclus van de mens.

Het integratieproces geeft een proces van ontvouwing weer, dat ons stap voor stap leidt, van laag naar laag, van fase naar fase. Belangrijk hierbij is te weten dat de universele Geest spiegelt: zo boven-zo beneden, zo beneden-zo boven. Zo binnen-zo buiten, zo buiten-zo binnen. Zo in het groot-zo in het klein, zo in het klein–zo in het groot, volgens de wet van Eenheid.